Οι ομάδες εργασίας ανά έργο συντονίζονται και εποπτεύονται καθημερινά από τους ειδικούς ανα τομέα εργασίας επόπτες/τριες.
Δουλειά των εποπτών/τριών, είναι ο ελέγχος του ποιοτικού αποτέλεσματος, της προόδου των εργασιών με βάση το συμφωνηθέν “Πρόγραμμα Καθαρισμού & Υγιεινής”, πάντοτε όμως σε συνεννόηση με τους υπευθύνους που έχουν ορίσει οι πελάτες μας για λήψη σχετικών εντολών ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός των εργασιών και η μέγιστη αποδοτικότητα.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, καταγράφονται στα ειδικά δελτία ελέγχου (check list), τα οποία κατόπιν, σε προκαθαρισμένες μηνιαίες συναντήσεις, “Aξιολόγησης & Aπολογισμού”, παρουσιάζονται και συζητούνται με τους υπευθύνους που έχουν ορίσει οι πελάτες μας.

Καλέστε μας ​για μια συζήτηση στις εγκαταστάσεις σας

Επαγγελματικές – Καθαρές λύσεις για όλες σας τις ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, με αγάπη για την δουλειά μας

ΤΗΛ: 210 27 59 000