Η επιστήμη παρεμβαίνει και υποκαθιστά την φύση δημιουργώντας το φαινόμενο LOTUS EFFECT με τεχνικά μέσα, μέσω των καινοτόμων προϊόντων Νανοτεχνολογίας. Η εφαρμογή τους από εξειδικευμένο συνεργείο μας θα αλλάξει την εμφάνιση των εγκαταστάσεών σας επιτυγχάνοντας:

  • Σφράγισμα και προστασία των επιφανειών
  • Μείωση της συχνότητας καθαρισμού
  • Καλύτερη εμφάνιση των εγκαταστάσεων
  • Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των υλικών
  • Προστασία στο περιβάλλον (μείωση των χημικών και του νερού)

Καλέστε μας ​για μια συζήτηση στις εγκαταστάσεις σας

Επαγγελματικές – Καθαρές λύσεις για όλες σας τις ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, με αγάπη για την δουλειά μας

ΤΗΛ: 210 27 59 000