Ανάλογα με την ιδιαίτερότητα κάθε έργου, καθορίζονται και οι στόχοι του προσωπικού μας που εργάζεται σε αυτό και βάση αυτών αξιολογούνται ανά τρίμηνο.

Οι υπεύθυνοι ανά τομέα εργασίας επόπτες/τριες έχουν την ευθύνη του ελέγχου της απόδοσης του προσωπικού, διενεργούν καθημερινούς ελέγχους στα έργα, συμπληρώνοντας τις ανάλογες φόρμες παρακολούθησης του προγράμματος εργασιών, τις οποίες καθημερινά υποβάλουν στα τμήματα παραγωγής και ανθρώπινου δυναμικού.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την βελτίωση της απόδοσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Καλέστε μας ​για μια συζήτηση στις εγκαταστάσεις σας

Επαγγελματικές – Καθαρές λύσεις για όλες σας τις ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, με αγάπη για την δουλειά μας

ΤΗΛ: 210 27 59 000