Στην C.P.F.S, επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευσή του, μέσα από ειδικά σεμινάρια, από έμπειρους πιστοποιημένους (από το ΕΚΕΠΥΣ) εκπαιδευτές ανά τομέα εργασίας!

Η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε:

  • Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας
  • Νέες τεχνολογίες και μεθόδους εφαρμογής τους
  • Ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων καθαρισμού
  • Χρήση μηχανημάτων
  •  

διασφαλίζει την επιτυχία των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες μας.

Ο συνδιασμός εκπαιδευμένου προσωπικού με μισθολογικά κίνητρα ανά έργο, εξασφαλίζει την σταθερότητα των ομάδων εργασίας, που είναι εξοικιωμένοι με τις ιδιαιτερότητες των χώρων που εργάζονται!

Καλέστε μας ​για μια συζήτηση στις εγκαταστάσεις σας

Επαγγελματικές – Καθαρές λύσεις για όλες σας τις ανάγκες, με σεβασμό στο περιβάλλον, με αγάπη για την δουλειά μας

ΤΗΛ: 210 27 59 000