Καλέστε μας τώρα

ΤΗλ: 210 27 59 000

Καλέστε μας τώρα

Τηλ: 210 27 59 000

Εξειδικευμένοι τεχνικοί υπό την επίβλεψη μηχανολόγων ηλεκτρολόγων,
αρχιτεκτόνων, αναλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαχείρισης και προληπτικής
συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων σας. Οι παρεχόμενες τεχνικές
υπηρεσίες αφορούν:

 • Εργασίες κλιματισμού – εξαερισμού (συντήρηση, επέμβαση)
 • Συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  (Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, Φωτισμός, συστήματα UPS)
 • Συντηρήσεις ανελκυστήρων με χορήγηση πιστοποιητικών λειτουργίας
 • Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων
  πυρασφάλειας
 • Συντήρηση υδραυλικών συστημάτων
 • Ανανέωση των χώρων σας, με αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις,
  κατασκευαστικές και διακοσμητικές λύσεις.
 • Συντήρηση φυσικού αερίου

Request Form

Our team will contact you as soon as possible to discuss your needs.

Thanks for your message. Sent successfully.
An error interrupted the sending. Please try again.

Call us for a discussion at your facility

Professional – Clean solutions for all your needs, with respect for the environment, with love for our work ”

TEL: 210 27 59 000