Καλέστε μας τώρα

ΤΗλ: 210 27 59 000

Καλέστε μας τώρα

Τηλ: 210 27 59 000

Με περιβαλλοντική ευθύνη και μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση απορριμμάτων,
προσφέρουμε στους πελάτες μας εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,
παρέχοντας συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και ανακύκλωση. Διαχειριζόμαστε
επικίνδυνα και μολυσματικά απόβλητα από πελάτες βιομηχανικού και υγειονομικού
ενδιαφέροντος, εφαρμόζοντας όλες τις διεθνώς εγκεκριμένες μεθόδους διαδικασιών,
με ιδιαίτερη, προσοχή στο περιβάλλον.

Η διαχείριση απορριμμάτων περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό & λειτουργία προγραμμάτων ISO 14001 (Περιβαλοντικής Διαχείρισης)
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων
  • Αποκομιδή και διάθεση Νοσοκομειακών αποβλήτων
  • Διάθεση ανοικτών κάδων αποκομιδής οικοδομικών απορριμμάτων (skip containers)

Request Form

Our team will contact you as soon as possible to discuss your needs.

Thanks for your message. Sent successfully.
An error interrupted the sending. Please try again.

Call us for a discussion at your facility

Professional – Clean solutions for all your needs, with respect for the environment, with love for our work ”

TEL: 210 27 59 000